Home

About me

Introduce yourself! Use this space to write 2 or 3 sentences about who you are, what you do, and where you are.

Shalom wapendwa.

Kwa majina naitwa Anna Julius. Ni mshauri wa matatizo mbalimbali ya wanawake na wanaume.Naishi Dar es Salaam.